Tace zajmujące mało miejsca (trapezoidalna, prostokątna ze ściętymi rogami)