Tace z niskimi krawędziami i narożnikami prostokątne